Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na początku marca br. Piotr Skowron - Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZP WZM S.A. w Poznaniu gościł w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. przewodniczących innych organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. tj. Zdzisława Goliszewskiego (Solidarność), Andrzeja Grabarczyka (Solidarność 80) i Dariusza Skwarka (Kontra). Spotkanie to zaowocowało pismem wysłanym do naszej organizacji związkowej oraz do Przewodniczących Związków Zawodowych Spółek Zbrojeniowych wchodzących w skład Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego. Poniżej cytujemy jego treść: 

"Koleżanki i koledzy,

Czas najwyższy przerwać tę jednostronną narrację, która na dodatek jest kłamliwa i wielce szkodliwa dla wszystkich związków zawodowych.

Od wielu miesięcy Andrzej Sypek uzurpuje sobie prawo do głoszenia poglądów o sytuacji w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. w imieniu jakoby pracowników swojego zakładu, a główną tezą jego wystąpień jest dążenie do usunięcia Pani Prezes Elżbiety Wawrzynkiewicz, przy czym sposób i styl tych ataków jeszcze przez wiele lat będzie się rzucał cieniem na ocenę działaczy związków, nie tylko z Bumar-Łabędy, WZM czy OPZZ.

W dniu 9 marca miałem przyjemność gościć w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu przewodniczących innych organizacji związkowych działających w ZM „Bumar-Łabędy” S.A”: Pana Zdzisława Goliszewskiego (Solidarność), Pana Andrzeja Grabarczyka (Solidarność 80) i Pana Dariusza Skwarka (Kontra).

Ich ocena sytuacji w ZM „Bumar-Łabędy” S.A., czy też działań Pani Prezes jest diametralnie inna niż ocena Andrzeja Sypka, podobne poglądy mają również wszyscy członkowie ich związków oraz większość niezrzeszonych pracowników zakładu.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wystosował do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. pismo odnośnie przeprowadzanych w ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wyborów na Członka Zarządu X kadencji, wybieranych przez pracowników Spółki. Poniżej zamieszczamy treść pisma:

pismo w sprawie wybor w 1